HACo WEST

Huisarts Sittard

HACo West

In de Westelijke Mijnstreek hebben de huisartsen een samenwerkingsverband: HACo West (Huisartsen Coöperatie Westelijke Mijnstreek)

HACo West is in 2017 ontstaan vanuit de BV Medische Staf Huisartsen Westelijke Mijnstreek. Deze BV is opgericht in 2007 en heeft meegewerkt aan de oprichting van ketenzorg (zorggroep Meditta) en samenwerking in de diagnostiek(MCC Omnes) in de regio.

De coöperatie is aandeelhouder van MCC Omnes (50%) en Meditta (50%). Door de intensieve samenwerking tussen deze drie partners, is eerstelijns gezondheidszorg, multidisciplinaire zorg en geïntegreerde chronische zorg in de eerste lijn in de Westelijke Mijnstreek rondom de patient gegarandeerd.

Deskundigheid

Deskundigheidsbevordering draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg. Innovaties en veranderingen in de medische wereld worden ook nauwlettend gevolgd door de organisatoren van de nascholing in de regio. In de regio is een aantal organisators van nascholing voor huisartsen en werknemers van huisartsen.
Al deze aanbieders hebben een directe relatie met HaCo West; huisartsen uit de regio zijn actief in de diverse nascholingsorganisaties en zorgen zo voor een breed aanbod. In gezamenlijk overleg wordt een rijk en gevarieerd aanbod verzorgt van nascholing, waarbij wordt beoogd dat alle CanMeds kwaliteiten vertegenwoordigd zijn.
 

Meditta Spirit; voor huisartsen, POH-somatiek, POH-GGZ en doktersassistentes. Klik hier

MCC Omnes; voor huisartsen en doktersassistentes. Klik hier

BASIS; geïntegreerde nascholing voor huisartsen en specialisten in de regio. Klik hier

 

Het is mogelijk om een kaderopleiding binnen de huisarts geneeskunde te volgen die (indien nog niet ingevuld in de regio) voor een deel mee bekostigd wordt door de partners van HACo West.
Als je als huisarts geïnteresseerd bent om een kaderopleiding huisartsgeneeskunde te volgen, meld u dan hier aan bestuur@hacowest.nl 

De gezondheidszorg maakt een snelle ontwikkeling door waar de patiënt en huisarts vanzelf mee in aanraking komen. Door de vele technologieën die ontwikkeld worden, en de nieuwe manieren van samenwerken en communiceren verandert ook de zorgverlening. HACo West vaardigt huisartsen af naar Meditta en MCC Omnes, om deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Op dit moment zijn huisartsen van HACo West vertegenwoordigd in de denktank van MCC Omnes en e-Health bij Meditta.

Nieuwe trends en belangrijke ontwikkelingen worden geïnventariseerd, geanalyseerd en waar nodig geïmplementeerd in de eerstelijns zorg in de regio.

Bestuursadvies commissies

Verschillende bestuursadvies commissies van huisartsen zijn actief in en rondom de huisartsenzorg in de Westelijke Mijnstreek;

BAC Meditta GGZ = Diederd Kronjee 

Aanspreekpunt Bestuur HACo West = Ester Klaassen 

 

BAC Meditta Praktijk & Wijk = Joost Hartgers 

Aanspreekpunt Bestuur HACo West = Renate Bongers 

BAC Meditta Academie = Suzanne Klarenbeek- Reelick 

Aanspreekpunt Bestuur HACo West = Christel Verstraelen 

 

BAC Chronische Zorg = Tjeu Klaassen 

Aanspreekpunt Bestuur HACo West = Renate Bongers  

BAC Spoedzorg = Emiel Verstraelen 

Aanspreekpunt Bestuur HACo West = Ralph Laven 

HACO WEST TEAM
Lid worden van de Haco

Wie kan lid worden?

HACo West is een coöperatie die de positie van de huisartsen in de Westelijke Mijnstreek versterkt en zo een krachtige (onderhandelings-) partner vormt voor derden. De coöperatie is aanspreekpunt voor alle andere hulpverleners die met de huisartsen willen samenwerken en zorg verlenen aan de inwoners van de regio. Huisartsen die zelfstandig gevestigd en praktijk voerend zijn in de regio, evenals waarnemers en Huisartsen in dienstverband huisarts (Hidha’s) kunnen zich aansluiten bij de HACo West. Daarnaast wil HACo West zijn leden ondersteunen bij het uitvoeren van hun huisartsgeneeskundig beroep. Dit gebeurt door de leden inspraak te geven in de koers van de twee deelnemingen; Meditta en MCC Omnes.

 
 

Bestuur

HACo West bestaat uit leden, buitengewone leden en participanten, die allen een overeenkomst hebben ondertekend. Het bestuur wordt door de leden gekozen.
Minimaal 2x jaar wordt de algemene ledenvergadering van de coöperatie opgeroepen.

 

Ester Klaassen

Voorzitter

Renate Bongers

Penningmeester

Ouderenzorg &
Palliatieve zorg

Christel Verstraelen

Algemeen bestuurslid

Farmacie

Ralph Laven

Algemeen bestuurslid

Spoedzorg

Heeft u vragen over HACo West?

Huisartsen kunnen zich aansluiten bij onze coöperatie. Neemt u hiervoor contact op met ons bestuur

Inloggen in uw account